Βαρέων καθηκόντων πόρτα - πιό κοντά

Ηγετική θέση της Κίνας εξωτερική πόρτα - πιό κοντά αγορά προϊόντων