Καθυστερημένη πόρτα δράσης - πιό κοντά

Ηγετική θέση της Κίνας Πόρτα εμπορικού βαθμού - πιό κοντά αγορά προϊόντων